Home / Af Soomaali / Baro Sharciga Xarfaha laba-laabma iyo tusaale

Baro Sharciga Xarfaha laba-laabma iyo tusaale

Maskaxda ku hay afarta qodob ee hoos ku qoran:

 

 • Xarafka labanlaabmaya waa in uu ka mid yahay toddobada xaraf ee m,n,l,g,r,d,b.
 • Xarafka labanlaabmaya waa in uu dhawaqiisu adag yahay (sida kor ku qoran).
 • Xarafka labanlaabmaya waa in uusan ugu dambeyn erey ama kelmad uu ku jiro.
 • Xarafka labanlaabmaya waa in uu u dhaxeeyaa laba shaqal.

 

Haddaba waxaan soo uruurinnay inta badan ereyadaas, si aad uga digtoonaato marka uu qorayo ereyadaas.

 1. Aabbe
 2. Abboowe
 3. Addeecid
 4. Addimid (salaad)
 5. Addoon
 6. Adduun
 7. Ammaan
 8. Ammaanid
 9. Ammin
 10. Ammuur
 11. Annaga
 12. Arrad
 13. Arrad-bax
 14. Arrafo
 15. Arrimin
 16. Arrin
 17. Baaddiye
 18. Babbanayo (calan)
 19. Babbin
 20. Babbis
 21. Beddel
 22. Beddelid
 23. Ballaarasho
 24. Ballaaran
 25. Ballac
 26. Ballamid
 27. Ballan
 28. Ballan-darro
 29. Ballan-qaad
 30. Balli
 31. Bannaan
 32. Bannaanbax
 33. Banneyn
 34. Barriiqasho
 35. Berri
 36. Billad
 37. Caaddil
 38. Caaggan
 39. Cabbaar
 40. Cabbeyn
 41. Caddaalad
 42. Caddaan
 43. Caddeyn
 44. Caddeys
 45. Caddibid
 46. Caddad
 47. Caddilan
 48. Caddilid
 49. Cammiran
 50. Cammiran
 51. Cammuud
 52. Carraabo
 53. Carraale
 54. Carrab
 55. Carra-geddis
 56. Carro
 57. Carruur
 58. Ciddi
 59. Cillaan
 60. Cillad
 61. Cirrid
 62. Cirraale
 63. Dabbaal-deg
 64. Dabbaalnimo
 65. Dallad
 66. Dallac
 67. Dallaayad
 68. Dallac
 69. Dallad
 70. Dallicid
 71. Dammiin
 72. Dhabbacasho
 73. Dhallaan
 74. Dhallin
 75. Dhallinyaro
 76. Dhammaad
 77. Dhammaan
 78. Dhammeyn
 79. Dhammeys
 80. Dhamme
 81. Dheddig
 82. Dheddignimo
 83. Dheddigood
 84. Dheelli
 85. Dheellitir
 86. Dillaac
 87. Doolli
 88. Dulllaal
 89. Dulleyn
 90. Dulli
 91. Eebbe
 92. Eeddo
 93. Edeb-darro
 94. Faalallow
 95. Faalleyn
 96. Faallo
 97. Fallaago
 98. Fallaagoobid
 99. Fallaar
 1. Falliir
 2. Fallisid
 3. Fillaansho
 4. Gabbasho
 5. Gabbal-dhac
 6. Gabbal-daye
 7. Galley
 8. Gammuun
 9. Garramid
 10. Garruun
 11. Geeddi
 12. Geddis
 13. Geddisley
 14. Gobannimo
 15. Guddi
 16. Guddoomiye
 17. Guul-darro
 18. Habboon
 19. Habboonaan
 20. Habeennimo
 21. Hadda
 22. Haddaba
 23. Haddeer
 24. Haddii
 25. Hammi
 26. Hannaan
 27. Harraad
 28. Harraadsan
 29. Hidde
 30. Hiillo
 31. Hoggaamin
 32. Hoggaan
 33. Illaa
 34. Illoobid
 35. Illow
 36. Illowsiin
 37. Illin
 38. Itaal-darro
 39. Jaalle
 40. Jalleecid
 41. Jeebbo
 42. Jillaabid
 43. Jirro
 44. Jirrid
 45. Jubbad
 46. Kabbasho
 47. Kaddib
 48. Kallahaad
 49. Kalli/Kelli
 50. Kallifid
 51. Kalluumeysi
 52. Kalluun
 53. Karraani
 54. Kharribid
 55. Kharriban
 56. Kolley
 57. Korreyn
 58. Kubbad
 59. Kulli
 60. Kulliyad
 61. Kulligeed
 62. Labbis-lebbis
 63. Lallabo
 64. Lalleemo
 65. Lillaahi
 66. Luggooyo
 67. Maarriin
 68. Macallin
 69. Macallinnimo
 70. Maddiibad
 71. Marras (maato)
 72. Masalle
 73. Mu’addin
 74. Muddeyn
 75. Muddo
 76. Musallifid
 77. Naallo
 78. Naalloon
 79. Nasiib-darro
 80. Naxariis-darro
 81. Oddoros
 82. Oddorosid
 83. Oddorosid
 84. Oggol
 85. Oggolaansho
 86. Oomman
 87. Oommanaan
 88. Oommane
 89. Qaabbilid
 90. Qaab-darro
 91. Qaaddi
 92. Qaaddo
 93. Qaalli
 94. Qaddar
 95. Qaddarin
 96. Qallajin
 97. Qallal
 98. Qalleyn
 99. Qalliin
 100. Qallooc
 101. Qarracan (naxdin)
 102. Qorrax
 103. Qorraxeyn
 104. Qorriin
 105. Quuddarrayn
 106. Raalli
 107. Raalli-gelin
 108. Raalliyo
 109. Rabbaayad
 110. Rabbeyn
 111. Rabbi
 112. Rimman
 113. Rummaan (geed)
 114. Saddex
 115. Saddexaad
 116. Saddexan
 117. Saddexley (ciyaar)
 118. Sallaan (jaranjaro)
 119. Sallax
 120. Salli
 121. Sallixid
 122. Sammi
 123. Sarreyn
 124. Sarreeye
 125. Sarrif
 126. Sarriig (xishood)
 127. Shabbad
 128. Shabbadeyn
 129. Shallaayid
 130. Shalleyto
 131. Shiddo
 132. Shiddeyn
 133. Shibbane
 134. Siddeed (tiro)
 135. Siddeetan
 136. Soddog
 137. Soddoh
 138. Soddomeeyo (tiro)
 139. Soddon
 140. Soomaalinnimo
 141. Sunne
 142. Sunni
 143. Suubban
 144. Taabbagal
 145. Taallo
 146. Tallaabo
 147. Tallaal
 148. Tallaalan
 149. Tallaalid
 150. Tarraq
 151. Toddobaad
 152. Toorrey
 153. Ummad
 154. Ummi
 155. Ummul
 156. Ummuliso
 157. Waalli
 158. Waddan
 159. Waddani
 160. Waddo
 161. Wallac
 162. Warramid
 163. Warran
 164. Warriiq
 165. Xabbad
 166. Xabbis
 167. Xaddi
 168. Xagga
 169. Xaggee
 170. Xammaal
 171. Xammaalid
 172. Xammeeti
 173. Xarrago
 174. Xarriijin
 175. Xarriiq
 176. Xarriiqid
 177. Xiddig
 178. Xilli
 179. Xorriyad
 180. Xorriyo
 181. Xuddun
 182. Xuddumid
 183. Xudduud
 184. Xubbi
 185. Xummad

 

 

Xarfaha laban-laabma marka ay noqdaan wadar ama wax laysla yaqaanno:

Waxaa jira xarfo badan oo laban-laabma marka ay noqdaan wadar ama wax laysla yaqaanno. Waxaa xarfahaas ka mid ah:

 1. Arrimaha
 2. Badda
 3. Bannaanka
 4. Berriga
 5. Caddaaladda
 6. Deegaannada
 7. Dekedda
 8. Dhallinyarada
 9. Dowladda
 10. Fasallada
 11. Gaashaandhigga
 12. Gobollada
 13. Guddiga
 14. Hay’adda
 15. Hobollada
 16. Howlgallada
 17. Jaaliyadda
 18. Kubadda Cagta
 19. Maaliyadda
 20. Maamullada
 21. Maxkamadda
 22. Nabadda
 23. Nadaafadda
 24. Qaaradda
 25. Ragga
 26. Saldhigga
 27. Sawirro
 28. Siyaasadda
 29. Taalla
 30. Toddobaadka
 31. Ummadda
 32. Wakaaladda
 33. Wakiillada
 34. Wasiirrada
 35. Xarigga
 36. Xildhibaanno
 37. Xildhibaannada
 38. Xilliga
 39. Xilliyada
 40. Xoogga Dalka
 41. Xooggan
 42. Yaalla

 

 

About somaliwi